Hamzah, N., and H. Abdullah. “Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid”. Jurnal Peradaban Melayu, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 22-33, doi:10.37134/peradaban.vol16.1.3.2021.