Abdul Rahman, A. S., and M. N. Nasrifan. “Pewarisan Budaya Melalui Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah: Ensembel Muzik Tumbuk Kalang Negeri Sembilan: Cultural Inheritance through Co-Curricular Activities at School: Tumbuk Kalang Music Ensemble Negeri Sembilan”. Jurnal Peradaban Melayu, vol. 18, no. 1, June 2023, pp. 33-47, doi:10.37134/peradaban.vol18.1.4.2023 .