Ramli, H., T. S. Said, H. C. H. Aik, M. F. Esham, S. S. Jamaldin, R. Anuar, and M. Mohd Nor. “Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah Binti Abu Kassim”. Jurnal Peradaban Melayu, vol. 18, no. 1, June 2023, pp. 1-11, doi:10.37134/peradaban.vol18.1.1.2023.