Chief Editor
Associate Profesor Dr. Norazilawati Abdullah
Faculty of Human Development, Sultan Idris Education Universiti,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Email : nora@fpm.upsi.edu.my
 
Scopus
ResearchGate
 
Editorial Board
Profesor Dr. Noor Shah Saad (Universiti Perguruan Islam, Brunei)
Profesor Dr. Suratno (Universitas Jember, Indonesia)
Profesor Dr. Ong Eng Tek (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)
Associate Profesor Dr. Rosnidar Mansor (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)
Dr. Siti Rahaimah Ali (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)
Dr. Mohd Afifi Bahurudin Setambah (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)
Dr. Mastura Halim (Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, Malaysia)
Dr Saniah Sembak, (Pusat STEM Negara, Unit Penyelidikan dan Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia)

Editorial Manager
Mr. Mohd Shahrizal Mohamad Ridzuan (Pejabat Karang Mengarang, UPSI)

Work Editor
Mrs. Nor Suzana Abdul Rahim (Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI)