[1]
Adnan, M. and Zakaria, E. 2019. MODEL PENGUKURAN KEPERCAYAAN BAKAL GURU MATEMATIK DI MALAYSIA. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia. 3, 1 (Apr. 2019), 1–11.