(1)
Adnan, M.; Zakaria, E. MODEL PENGUKURAN KEPERCAYAAN BAKAL GURU MATEMATIK DI MALAYSIA. JPSMM 2019, 3, 1-11.