(1)
Eng Tek, O.; Mohd Hassan, B. H. Penguasaan Kemahiran Proses Sains Asas Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Selangor Berdasarkan Jantina, Lokasi Sekolah Dan Aras Tahun. JPSMM 2019, 3, 77-90.