(1)
Sembak, S.; Abdullah, N. Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) Dalam Dalam Kalangan Guru. JPSMM 2017, 7, 56-67.