(1)
Abdullah, N.; Nik Yusuf, N. A.; Mohamed Noh, N.; Md Zabit, M. N. Pembinaan Perisian Interaktif Untuk Menerapkan Kemahiran Proses Sains Dalam Mata Pelajaran Sains Sekolah Rendah. JPSMM 2017, 7, 76-92.