Zainol, S., Saad, N. S., Dollah, M. U., & Yusof, Q. (2017). Kemahiran penaakulan saintifik murid sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol7.no1.1.2017