Sembak, S., & Abdullah, N. (2017). Pengetahuan dan pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) dalam dalam kalangan guru. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 7(1), 56-67. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol7.no1.5.2017