Abd Rahman, S. binti, Abd Hamid, N. binti, & Ibrahim, F. binti. (2021). Survey on students’ perceptions and content analysis in developing Virtual Blended Learning Lab amongs teacher trainess of Malaysian Institute of Teacher Educations: Kajian persepsi dan keperluan kandungan untuk membangunkan Makmal Maya Teradun (MMT) dalam kalangan guru pelatih Institut Perguruan Malaysia (IPG). Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 11(2), 9–25. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol11.2.2.2021