SEMBAK, S.; ABDULLAH, N. Pengetahuan dan pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) dalam dalam kalangan guru. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, v. 7, n. 1, p. 56-67, 27 abr. 2017.