JAMIAN, R.; TAHA, H. Analisis keperluan kebolehgunaan aplikasi mudah alih terhadap sikap, minat dan pengetahuan asas matematik tahun 4. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, v. 10, n. 1, p. 9-15, 2 fev. 2020.