Abdullah, Norazilawati, Nik Azmah Nik Yusuf, Noraini Mohamed Noh, and Mohd Nazir Md Zabit. 2017. “Pembinaan Perisian Interaktif Untuk Menerapkan Kemahiran Proses Sains Dalam Mata Pelajaran Sains Sekolah Rendah”. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia 7 (1), 76-92. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol7.no1.7.2017.