Abdullah, Norazilawati, Mazlini Adnan, Laili Farhana Ibharim, Tan Wee Hoe, Dahlia Janan, Jafri Malin Abdullah, Noorzeliana Idris, and Amila Saliza Abdul. 2018. “Pembangunan Komik STEM Tahun Satu Untuk Matapelajaran Sains Dan Matematik”. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia 8 (2), 86-96. https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol8.2.8.2018.