Sembak, S. and Abdullah, N. (2017) “Pengetahuan dan pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) dalam dalam kalangan guru”, Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 7(1), pp. 56-67. doi: 10.37134/jpsmm.vol7.no1.5.2017.