Abd Rahman, S. binti, Abd Hamid, N. binti and Ibrahim, F. binti (2021) “Survey on students’ perceptions and content analysis in developing Virtual Blended Learning Lab amongs teacher trainess of Malaysian Institute of Teacher Educations: Kajian persepsi dan keperluan kandungan untuk membangunkan Makmal Maya Teradun (MMT) dalam kalangan guru pelatih Institut Perguruan Malaysia (IPG)”, Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 11(2), pp. 9–25. doi: 10.37134/jpsmm.vol11.2.2.2021.