[1]
S. Sembak and N. Abdullah, “Pengetahuan dan pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) dalam dalam kalangan guru”, JPSMM, vol. 7, no. 1, pp. 56-67, Apr. 2017.