Sembak, S., and N. Abdullah. “Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kemahiran Proses Sains (KPS) Dalam Dalam Kalangan Guru”. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Vol. 7, no. 1, Apr. 2017, pp. 56-67, doi:10.37134/jpsmm.vol7.no1.5.2017.