Jamian, R., and H. Taha. “Analisis Keperluan Kebolehgunaan Aplikasi Mudah Alih Terhadap Sikap, Minat Dan Pengetahuan Asas Matematik Tahun 4”. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, Vol. 10, no. 1, Feb. 2020, pp. 9-15, doi:10.37134/jpsmm.vol10.1.2.2020.