1.
Eng Tek O, Mohd Hassan BH. Penguasaan Kemahiran Proses Sains Asas Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Selangor Berdasarkan Jantina, Lokasi Sekolah dan Aras Tahun. JPSMM [Internet]. 2019 Apr. 27 [cited 2024 Jul. 18];3(2):77-90. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPSMM/article/view/2119