1.
Jamian R, Taha H. Analisis keperluan kebolehgunaan aplikasi mudah alih terhadap sikap, minat dan pengetahuan asas matematik tahun 4. JPSMM [Internet]. 2Feb.2020 [cited 19Oct.2021];10(1):9-5. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPSMM/article/view/3076