1.
Abd Rahman S binti, Abd Hamid N binti, Ibrahim F binti. Survey on students’ perceptions and content analysis in developing Virtual Blended Learning Lab amongs teacher trainess of Malaysian Institute of Teacher Educations: Kajian persepsi dan keperluan kandungan untuk membangunkan Makmal Maya Teradun (MMT) dalam kalangan guru pelatih Institut Perguruan Malaysia (IPG). JPSMM [Internet]. 2021 Jun. 3 [cited 2022 Nov. 26];11(2):9-25. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPSMM/article/view/5045