(1)
Osman, N.; Abdul Rani, I. F. Pengetahuan Dan Amalan Pelaksanaan Terhadap Kemahiran PAK21 Dalam Kalangan Guru Prasekolah. JRPPTTE 2024, 14, 28-36.