[1]
N. Osman and I. F. Abdul Rani, “Pengetahuan dan amalan pelaksanaan terhadap kemahiran PAK21 dalam kalangan guru prasekolah”, JRPPTTE, vol. 14, no. 1, pp. 28–36, Apr. 2024.