(1)
Khairi, S. Z.; Syed Abdul Aziz, S. S.; Ahmad, M. S.; Talib, O.; Tan Sri Tengku Shariman, T. P. N.; Mohd Tajudin, N.; Fabil, N.; Mohamad Yatim, M. H. Pembinaan Dan Keberkesanan MyGameE Ke Atas Pengukuhan Konsep Elektrolisis Pelajar Tingkatan Empat: Development and Effectiveness of MyGameE in Enhancing Electrolysis Concept of Form Four Students. JSML 2013, 5, 47-58.