(1)
Sik Mei, Y.; Yahya, R. A. S. Hubungan Antara Kemahiran Membuat Keputusan Dalam Fizik Dengan Kemahiran Membuat Keputusan Dalam Kehidupan Seharian Dalam Kalangan Pelajar Fizik. JSML 2015, 3, 31-39.