(1)
Thiam Yew, W.; Binti Tajuddin, S. Tahap Pencapaian Kemahiran Proses Sains Bersepadu Dalam Mata Pelajaran Sains Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Lima. JSML 2015, 3, 7-14.