(1)
Abdullah, M. S.; Ismail, S. Kesensitifan Terhadap Makanan, Inhalens Dan Produk Lebah Dalam Kalangan Penduduk Bandar Dan Penduduk Orang Asli Di Tanjong Malim, Perak. JSML 2019, 3, 22-32.