(1)
Wan, X. N.; Muniappan, P.; Borhan, M. T.; Gorgey, A.; Taha, H. High School Science Teacher Interests and Skills Use of Google Classroom: Minat Dan Kemahiran Guru Sains Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan Google Classroom. JSML 2022, 10, 40-49.