Wan, X. N., Muniappan, P., Borhan, M. T., Gorgey, A., & Taha, H. (2022). High School Science Teacher Interests and Skills Use of Google Classroom: Minat dan Kemahiran Guru Sains Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan Google Classroom. Journal of Science and Mathematics Letters, 10(2), 40–49. https://doi.org/10.37134/jsml.vol10.2.4.2022