[1]
Y. Sik Mei and R. A. S. Yahya, “Hubungan antara Kemahiran Membuat Keputusan dalam Fizik dengan Kemahiran Membuat Keputusan dalam Kehidupan Seharian dalam Kalangan Pelajar Fizik”, JSML, vol. 3, pp. 31-39, Dec. 2015.