[1]
X. N. Wan, P. Muniappan, M. T. Borhan, A. Gorgey, and H. Taha, “High School Science Teacher Interests and Skills Use of Google Classroom: Minat dan Kemahiran Guru Sains Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan Google Classroom”, JSML, vol. 10, no. 2, pp. 40–49, Jul. 2022.