Senario penghasilan pola pakaian di Malaysia bagi program fesyen TVET

Pattern drafting course in Malaysia TVET programme : present scenario

  • Norulaini Mohd Ramly Fakulti Reka Bentuk dan Senibina, Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA
  • Nazlina Shaari Fakulti Reka Bentuk dan Senibina, Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA
Keywords: Pendrafan Pola, Pakaian, Sistem Pendrafan

Abstract

Dalam pendidikan TVET khususnya bagi program fesyen TVET isu utama adalah penghasilan pola pakaian. Kejayaan hasil rekaan pakaian bergantung kepada bagaimana pola yang dihasilkan. Di Malaysia isu ukuran tubuh badan menjadi isu utama disebabkan Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan bentuk badan yang berbeza-beza. Ukuran bentuk badan yang standard untuk Malaysia agak sukar ditetapkan untuk digunapakai oleh semua institusi kemahiran sebagai garis panduan seperti di luar negara yang mempunyai ukuran badan yang standard. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui senario yang berlaku dalam penghasilan pola pakaian di Malaysia bagi progam fesyen TVET. Fokus penyelidikan ini adalah untuk mengenalpasti senario yang berlaku di dalam pendidikan kemahiran latihan dan teknikal vokasional di Malaysia bagi program fesyen TVET dalam penggunaan pengendalian peralatan pendrafan pola pakaian. Kaedah yang digunakan adalalah content analysis iaitu melalui sesi temubual bersama tenaga pengajar program fesyen TVET, pemerhatian, dan empirical research. Daripada kajian yang dijalankan, didapati penghasilan pola pakaian memerlukan pemahaman dan penguasaan dalam penggunaan pengendalian peralatan yang betul dan juga asas di dalam pendrafan pola pakaian. Hasil kajian ini mendapati bahawa elemen psikomotor merupakan elemen utama dalam proses pengambilan ukuran badan dan juga penghasilan pola pakaian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arasinah Kamis. & Ab. Rahim Bakar. (2011). Technical and generic skills and knowledge competencies required to participate in the clothing industry as well as the expected changes on the fashion trends. Dalam prosiding persidangan kebangsaan penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan dan latihan teknik dan vokasional, pada 16–17 November, 2011 (pp.342–347). Hotel Naza Talyya Pulau Pinang

Bernama. (2018). Berita Harian Online. Nurul Izzah Anwar, Harapan tinggi belia terhadap TVET, 13 Julai 2018, Julai 2019. Retrieved: https://www.utusan.com.my/malaysia-kita/harapan-tinggi-belia-terhadap-tvet-1.708354

Cotton Inc. (1998). In Search of jeans that fit, 22 October, available at: http://www.cottoninc.com/WWD/cyberware.cfm?PAGE=939 (accessed 19 December 2002)

Cynthia L. Istook, Su‐Jeong Hwang. (2001). 3D body scanning systems with application to the apparel industry, Journal of fashion marketing and management, Vol. 5 No. 2, pp. 120-132. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007283

Daniel. (2010). Finding your place in the scholarship of teaching and learning, International journal for the scholarship of teaching and learning: Vol. 4: No. 2, Article 4

Hyunsook Han et al. (2010). Comparative analysis of 3D body scan measurements and manual

measurements of size Korea adult females, 2010.doi.org/10.1016/j.ergon. 2010.06.002

Ghazali Darusalam et al. (2018). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan, 2018

Karla et al. (2003). Body measurement techniques comparing 3D body-scanning and anthropometric methods for apparel applications, vol 7, no.3, 2003

Kroemer, K.H.E., Kroemer, HJ,. Kroemer-Elbert, K.E. (1986). Engineering physiology: Physiology base of human factor/ergonomics, Elsevier, Amsterdam.

Laporan Rahman Talib. (1960). Retrieved: https://ensiklopediapendidikan.blogspot.com/2011/07/laporan-rahman-talib-1960. html, Julai 2019.

Laporan Razak. (1957). Retrieved: http://ensiklopediapendidikan.blogspot.com/2011/07/laporan-razak-1957html, Julai 2019.

Lewin, K. (1982). Designing instructional systems — Decision-making in course planning and curriculum

design. International Journal of educational development, 2(3), 297–298. https://doi:10.1016/0738-0593(82)90014-1

Nurul Anith Abu Bakar et al. (2016). Faktor pendorong dan strategi promosi untuk pengambilan

pelajar di Kolej Komuniti Sandakan (KKSK). https://www.researchgate.net/publication/325203184

Nur Husniza Zawawi (n.d). Laporan pendidikan teknik dan vokasional 1964, http://www.academia.edu/Messages?atid=15414811

Rahmah, I,. Noorsiah, U. (2010). Analysis of labour requirements in the malaysian services sector.

Responden 1, Kolej Komuniti Temerloh, Bilik pensyarah di Kolej Komuniti Temerloh, 28 Januari 2018.

Responden 2, Kolej Komuniti Selayang, Bilik mesyuarat kecil di Kolej Komuniti Selayang, 28 Januari 2019.

Responden 3, Kolej Komuniti Raub, Bilik Timbalan Pengarah Akademik di Kolej Komuniti Raub, 19 Mac 2019.

Romiszowski. (1999). The development of physical skills: inturction in the psychomotor domain, volume 2, 1999.

Simpson E.J. (1972). The classification of educational objectives in the psychomotor domain. Washington, DC: Gryphon House.

Published
2019-09-14
How to Cite
Mohd Ramly, N., & Shaari, N. (2019). Senario penghasilan pola pakaian di Malaysia bagi program fesyen TVET. KUPAS SENI, 7, 31-40. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol7.4.2019