Perubahan sosial: Pengaruh Media Sosial dalam Karya Seni Bakat Muda Sezaman

  • Mohd Firdaus Naif Omran Zailuddin Jabatan Seni Halus, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan, Bachok, Kelantan, MALAYSIA
  • Arif Datoem Jabatan Seni Halus, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan, Bachok, Kelantan, MALAYSIA
  • Nasirin Abdillah Jabatan Seni Halus, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan, Bachok, Kelantan, MALAYSIA
  • Yuhanis Ibrahim Jabatan Seni Halus, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan, Bachok, Kelantan, MALAYSIA
  • Muhammad Abdullah Jabatan Asas Seni, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA
Keywords: Media Sosial, Bakat Muda Sezaman, Kritikan Seni, Analisis

Abstract

Secara dasarnya, sesebuah karya seni visual dinilai dari aspek estetika: keindahan, kemanfaatan dan kebaikannya. Namun, kritikan seni tidak seharusnya dilihat semata-mata untuk kepuasan pancaindera tetapi harus di rungkai dalam konteks pengisian dan pemaknaannya. Melalui kritikan seni, hubungan seni dan masyarakat terutamanya dalam aspek masyarakat, latar, peristiwa, atau masa turut dilihat (2014). Bakat Muda Sezaman (BMS) merupakan platform bagi artis muda yang paling berprestij di Malaysia. Pertandingan anjuran Balai Seni Negara (BSN) ini diadakan sejak 1974 hingga kini dan telah melalui pelbagai fenomena budaya dan aspek kemasyarakatan sezaman sepanjang 45 tahun keberadaannya. Kajian ini dijalankan bersandarkan teori sosiologi Arnold Hauser (1959) yang menghubungkan karya seni dan perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tiga karya BMS dijadikan sampel dalam membincangkan aspek ‘bentuk’ dan ‘makna’ bersandarkan kepada teori kritikan seni Feldman (1994). Hasil kajian akan menjelaskan faktor perubahan sosial melalui pengaruh media sosial terhadap pembentukan karya sezaman.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnan, M. H. (2015). Peranan Media Massa Memartabatkan Integriti Nasional. Jurnal Komunikasi Borneo 2015 vol 2, 57-74.

Ali Salman, M. A. (2018). Penggunaan Media Sosial Untuk Sokongan Politik Di Malaysia. Journal of Nusantara Studies2018, Vol3(1)51-63, 60.

Azian Tahir, R. M. (2009). Kesedaran Pelukis Moden Malaysia dalam Seni Islam Berlandaskan Dasar Seni Kebangsaan.

Aziz, K. A. (2016). Kritikan Seni Dari Perspektif Sosio Budaya di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Azmi, A. (2009). Membedah Wacana Politik dalam Kanta Karya Seni: Noor Azizan Rahman Paiman dalam Siri 365 Hari Malaysia. Dalam M. N. Dawa, Senikini: Malaysian Art Now #03 (hlm. 15). Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.

Badawi, A. (2005). Perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dalam J. P. Just Faaland, Dasar Ekonomi Baru: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu (hlm. xiii). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.

Badrul Azmi Abdul Holed., & Mohd Effendi Muhammad Suandi, M. F. (2014). Sejarah Dan Apresiasi Seni Lukis Dan Seni Reka. Perlis: Penerbit Universiti Malaysia Perlis.

Baharuddin, S. A. (2011). Kesepaduan dalam Kepelbagaian: Perpaduan di Malaysia sebagai Work-in-Progress . Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bin, Y. S. (2013). Playing With Space and Context in BMS'13. Dalam H. Masjak, BMS'13 Bakat Muda Sezaman (hlm. 337-341). Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.

Deraman, A. (2001). Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Esa, S. (1992). Identiti Islam dalam Seni Rupa Malaysia, Pencapaian dan Cabaran. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.

Esa, S. (2013). Identiti Islam dalam Seni Rupa Malaysia: Pencapaian dan Cabaran, Menanggap Identiti. Dalam Naratif Seni Rupa Malaysia 1. Kuala Lumpur: RogueArt.

Feldman, E. B. (1994). Practical Art Criticism. New Jersey: Prentice Hall.

Gibson, R. K. (2013). Party Change, Social Media and the Rise of ‘Citizen-initiated’ Campaigning. 183-197.

Hamzah, M. R. (2016). Faktor Peramal Tingkah Laku Kesihatan di Media Sosial. Tesis PhD. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hauser, A. (1959). The Philosophy of Art History. London: Phaidon.

Hema Preya Selvanathan, B. L. (2020). How mainstream and alternative media shape public attitudes toward social change: Evidence from two panel studies during Malaysia’s democratic transition. https://doi.org/10.1177/1461444820954355, 1–30.

Ishimatsu, N. (2012). Shifting Phases of the Art Scenes in Malaysia and Thailand: Comparing Colonized and Non-colonized countries. Dalam Engage! Public Intellectuals Transforming Society (hlm. 81). Chulalongkorn University: Institute of Asian Studies.

Just Faaland, J. P. (2005). Dasar Ekonomi Baru: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Kent, K. (1975). Mass Communication, Information Control and Development: A General Systems Theory Analysis. Amerika Syarikat: Tesis Ph.D. University of Minnesota.

Mahmood, M. (2012). Taman Nurani: Nafas Keislaman Dalam Seni Kontemporari Malaysia. Kuala Lumpur: Galeri Petronas.

Mahyuddin Daud, S. Z. (2020). Regulating The Spread of False Content Online In Malaysia: Issues, Challenges and The Way Forward. International Journal of Business and Society, Vol. 21 S1, 32-48.

Mohamed, S. (2019). Instagram and Political Storytelling among Malaysian Politicians during the 14th General Election. Jurnal Komunikasi: Jilid 35(3) 2019: 353-371.

Moten, A. R. (2020). The Politics of Manipulation: Malaysia 2018-2020. Dalam I. Hossain, Intellectual Discourse: Volume 28 (hlm. 397). Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

Muhammad Adnan Pitchan, S. Z. (2019). Dasar Keselamatan Siber Malaysia: Tinjauan Awal Terhadap Kesedaran Netizen dan Undang-Undang. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 35(1), 103.

Nazruzila Razniza Mohd Nadzri, K. H. (2021). Managing Social Media in the Employment Relationship Landscape. UUM Journal of Legal Studies, 12, No. 1, 273-299.

Nor Azlina Mohd Noor, A. S. (2020). Penyalahgunaan Media Sosial: Kerangka Institusi dan Undang-Undang di Malaysia. International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC), 57-67.

Nurul Naemah Hamedan, S. A. (2019). Media, Isu dan Tingkah Laku Pengundi dalam Pilihan Raya Umum ke-14: Satu Kajian Awal. Malaysian Journal of Communication, Jilid 35(2), 293-312.

Othman, F. (2016). Artis Pilihan. Dalam M. M. Amir, BMS'16 Bakat Muda Sezaman Young Contemporaries (hlm. 104). Kuala Lumpur: Balai Seni Visual Negara.

Rahman, M. A. (2008). Srikandi: Sentuhan Seni Jiwa Wanita. Melaka: Universiti Teknologi MARA.

Rahman, R. A. (2018, Jun 20). http://www.artgallery.gov.my. Didapatkan dari http://www.artgallery.gov.my/wp-content/uploads/2018/10/Rohaitulraha-Ruzaika-Omar-Basaree.pdf

Raja Nur Afiqah Raja Zulkifli, N. S. (2018). Satira Politik: Analisis Internet Trolling di Malaysia. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, Jilid 34(2) , 223-242.

Saodah Wok, S. M. (2017). Internet and Social Media in Malaysia: Development, Challenges and potentials. Croatia: National and University Library in Zagreb.

Sarah Cook, B. G. (2010). Rethinking Curating: Art After New Media. Cambridge: MIT Press.

Shahidah Hamzah, F. A. (2020). Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Advances in Humanities and Contemporary Studies Vol. 1No. 1, 53-63.

Sualman, I. (2019). KOLUMNIS: Ketagihan Media Sosial Sudah Serius. Didapatkan dari https://www.sinarharian.com.my/article/55317/KOLUMNIS/Ketagihan-media-sosial-sudah-serius

Tariq, Q. (2017). Playground warning. Malaysia: The Star.

Turner, C. (2005). Art and Social Change: Contemporary Art in Asia and the Pacific. Canberra: Pandanus Books.

Zain, D. H. (2009). Pengenalan Pameran, Syed Ahmad Jamal: PELUKIS. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.

Published
2021-08-11
How to Cite
Omran Zailuddin, M. F. N., Datoem, A., Abdillah, N., Ibrahim, Y., & Abdullah, M. (2021). Perubahan sosial: Pengaruh Media Sosial dalam Karya Seni Bakat Muda Sezaman. KUPAS SENI, 9(2), 1-11. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol9.2.1.2021