[1]
Abindinhazir, Z. and Zalay @ Zali, A.A. 2019. Pengaruh Gaya Seni Barat Dalam Arca “Perhubungan” (1964) Oleh Syed Ahmad Jamal. KUPAS SENI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni. 5, (May 2019).