(1)
Mohd Johari, N. I.; Said, T. S.; Ramli, H. Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa. JSPS 2019, 8, 1-10.