Mohd Johari, N. I., Said, T. S., & Ramli, H. (2019). Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa. KUPAS SENI, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.1.1.2020