ABINDINHAZIR, Z.; ZALAY @ ZALI, A. A. Pengaruh Gaya Seni Barat Dalam Arca “Perhubungan” (1964) Oleh Syed Ahmad Jamal. KUPAS SENI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, v. 5, 1 maio 2019.