Mohd Johari, Nurul Izzah, Tajul Shuhaizam Said, and Harozila Ramli. 2019. “Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa”. KUPAS SENI 8 (1), 1-10. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.1.1.2020.