Shariff, Muhammad Safwan, Tajul Shuhaizam Said, and Harozla Ramli. 2020. ā€œEksperimentasi Tanah Liat Habu Sebagai Refleksi Kreatif Seni Seramik Kontemporariā€. KUPAS SENI 8 (1), 35-42. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.1.4.2020.