Mohd Johari, N. I., Said, T. S. and Ramli, H. (2019) “Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa”, KUPAS SENI, 8(1), pp. 1-10. doi: 10.37134/kupasseni.vol8.1.1.2020.