[1]
N. I. Mohd Johari, T. S. Said, and H. Ramli, “Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa”, JSPS, vol. 8, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2019.