Mohd Johari, N. I., T. S. Said, and H. Ramli. “Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa”. KUPAS SENI, Vol. 8, no. 1, Dec. 2019, pp. 1-10, doi:10.37134/kupasseni.vol8.1.1.2020.