Mohd Johari, Nurul Izzah, Tajul Shuhaizam Said, and Harozila Ramli. “Seni Ragam Hias Ukiran Warisan Peradaban Merong Mahawangsa”. KUPAS SENI 8, no. 1 (December 19, 2019): 1-10. Accessed August 9, 2022. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JSPS/article/view/2952.