[1]
Ahmad, M.F., Lamat, S.A., Sharifah Maimunah, S., A. Rahman, M.W., Dahlan, N.D., Tumijan, W. and Mohd Mokhtar, U.K. 2020. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan atlet Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani. 9, 1 (Jun. 2020), 33–41. DOI:https://doi.org/10.37134/jsspj.vol9.1.5.2020.