[1]
Md Yusop, S.A., Abd Aziz, S. and Mohd Rasyid, N. 2018. Perkaitan antara corak orientasi matlamat dan tahap keagresifan pemain bola baling bawah 18: Relationship between goal orientation and aggressiveness among under 18 handball players. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani. 7, 2 (Oct. 2018), 32–41. DOI:https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.2.4.2018.