(1)
Ahmad, M. F.; Lamat, S. A.; Sharifah Maimunah, S.; A. Rahman, M. W.; Dahlan, N. D.; Tumijan, W.; Mohd Mokhtar, U. K. Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Dalam Kalangan Atlet Universiti Kebangsaan Malaysia. JSSPJ 2020, 9, 33-41.