(1)
Md Yusop, S. A.; Abd Aziz, S.; Mohd Rasyid, N. Perkaitan Antara Corak Orientasi Matlamat Dan Tahap Keagresifan Pemain Bola Baling Bawah 18: Relationship Between Goal Orientation and Aggressiveness Among under 18 Handball Players. JSSPJ 2018, 7, 32-41.